Έχεις eshop? Αγοράζεις από eshop? Πως επιλύεις διαφορές με καταναλωτές ή με εμπόρους?

  • Posted on: 5 September 2016
  • By: admin

Είσαι καταναλωτής? Έχεις προβλήματα από κάποια ηλεκτρονική αγορά και δεν ξέρεις πως να τα επιλύσεις?

Είσαι Έμπορος? Έχεις πρόβλημα με κάποιον καταναλωτή και θες να υποβάλεις κάποια καταγγελία?

Από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 τίθεται σε λειτουργία και στην Ελλάδα η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία δίνει την δυνατότητα και σε καταναλωτές και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους, είτε πρόκειται για συναλλαγές είτε εντός, είτε εκτός Ελλάδος.